hotel-pepa-mini-market01
U toku predstojeće zimske sezone ,radno vreme mini marketa “ Pepa “ je prilagodjeno potrebama kupaca…

RADNO VREME OD 24.12.2014. god do 31.03.2015. god

Mini market će raditi svaki dan od 07.30 do 22 h, osim dole navedenih izmena!!!

31.12.2014. god- Mini market će radi od 07.30 h do 22 h

01.01.2015. god- Mini marekt će raditi od 08.00 do 22h

06.01.2015. god- Mini marekt će raditi od 07.30 do 21 h

07.01.2015. god- Mini marekt će raditi od 08.00 h do 22 h