featured

Grupa dece i nastavnika OS “Miroslav Antic” iz Beograda, boravili su u konacistu “Pepa” na Divcibarama u periodu 02.09.12.2013.godine na realizaciji programa rekreativne nastave…
Tim u “Pepi“ je doprineo uspesnoj realizaciji iste, organizacijom smestaja, ishrane,sportsko-rekreativnih aktivnosti, animacije kao i besprekornim odrzavanjem higijene u prostorijama u kojima u toku dana borave deca…
I ovog puta, kao I godinama unazad, “Pepa” je dokazao da sasvim opravdano ovaj objekat svrstavajku u grupu najboljih u Srbiji kada je u pitanju realizacija rekreativne nastave i ekskrurzija…