hotel-pepa-mala-sala

Mala sala, nalazi se neposredno uz restoran hotela, kapaciteta je od 8 do 12 mesta.

Idealno mesto za porodični ručak, poslovni sastanak daleko od buke i vreve, mini seminar…