Hotel poseduje salu koja ima odlične usliove za održavanje seminara ,predavanja i raznih skupova ( preliminarnog, konferencijskog ili koktel tipa ).

Kapaciete sale je 45 mesta za sedenje.

Sala poseduje svu neophodnu opremu sa održavanje skupova svih profila: wi fi internet, projektor, platno, flip chart, skener, stampač,