hotel-pepa-konaciste

Konačište “Pepa” ( nekategorizovan objekat ), nalazi se neposredno pored hotela „Pepa“, na manje od 200 m od centra. Ukupan kapacitet je  35/4 soba sa kupatilom. Konačište ima odlicno grejanje u toku zimske sezone…

više informacija »