hotel-pepa-sala-konaciste-za-animaciju

Sala za animaciju, nalazi se u potkrovlju konacista I ima povrsinu preko 220 m2… U potpunosti je prilagodjena I opremljena za izvodjenje nastave i animacije ucenika…Poseduje skolsku tabliu, tv, projektor, platno, ozvucenje sa bezicnim mikrfonima, koji se koriate za potrebe animacije ucenika…

Animatora­ angazuje objekat I isti je vrsni poznavalac animacije gostiju pomenutog uzrasta…