Turistička agenncija „ Pepa-Beli narcis “ koja se nalazi  u prostorijama hotela „ Pepa “, postoji još od 2006.godine i formirana je u cilju približavanja turističke ponude Divčibara što većem broju turista.

Agencija poseduje licencu za organozovanje putovanja u zemlji i inostranstvu, OTP 459/2010.

Kontakt: 014/277 263, 277 323, 277 154, 277 205

E-mail: agencijapepa@ptt.rs